Tłumaczenia pisemne
Tłumaczenia poświadczone - przysięgłe
Tłumaczenia zwykłe - nieprzysięgłe
tłumaczenia poświadczone przez tłumacza zaprzysiężonego w Ministerstwie Sprawiedliwości
Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe to dokument poświadczony przez tłumacza zaprzysiężonego w Ministerstwie Sprawiedliwości, insygnowany pieczęcią, opatrzony jego podpisem oraz zarejestrowany w repertorium (rejestr sporządzonych tłumaczeń) prowadzonym przez samego tłumacza. Tłumaczenia przysięgłego wymagają wszystkie dokumenty posiadające moc prawną i które tę moc prawną powinny zachować po przekładzie.

Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe dokumentów takich jak:
  • DOTYCZĄCYCH STANU CYWILNEGO: akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, rozwodowe, dowody osobiste, paszporty, testamenty, itp.
  • FIRMOWYCH NIP, REGON, KRS: umowy, raporty finansowe.
  • PRAWNYCH I PRAWNICZYCH: protokoły, pozwy, orzeczenia, wyroki, pisma procesowe, pełnomocnictwa, upoważnienia, akty notarialne, umowy.
  • REJESTRACYJNYCH SAMOCHODÓW: umowa kupna-sprzedaży, dowód rejestracyjny oraz wszelkie inne dokumenty konieczne do rejestracji samochodu w Polsce.
  • ŚWIADECTW SZKOLNYCH, DYPLOMÓW, INDEKSÓW.
W przypadku braku tłumacza przysięgłego danego języka pośredniczymy w poświadczaniu tłumaczeń zwykłych przez Ambasadę lub Konsula danego kraju.

tłumaczenia, które ze względu na swoją formę i przeznaczenie nie wymagają poświadczenia.
Kiedy wystarczy tłumaczenie zwykłe?

Tłumaczenie zwykłe jest odpowiednie dla wszelkich dokumentów i treści, które nie posiadają mocy prawnej, albo których tłumaczenie nie wymaga zachowania mocy prawnej.
Oczywiście tłumaczenia zywkłe nadal cieszą się najwyższym standardem przekładu przez jednego z naszych doświadczonych tłumaczy, którego dobierzemy w oparciu na rodzaj treści.

Na czym polega tłumaczenie?

Zadanie tłumacza polega na wiernym lecz nie dosłownym tłumaczeniu tekstu. Ważniejsze jest oddanie sensu tekstu i zachowanie reguł języka docelowego i jego aspektów kulturowych. Tłumacz ma pewną dowolność w tłumaczeniu jednak nie wolno mu tworzyć nowego tekstu i dodawać treści, które nie występują w oryginale. Tłumaczenia zwykłe często mylnie postrzegane są jako tłumaczenia gorszej jakości. Powszechnie panuje bowiem pogląd, że tylko zaliczony egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego gwarantuje rzetelność i wiarygodność przekładu. Faktem jest, iż posiadanie tytułu tłumacza przysięgłego to prestiż w środowisku branżowym, ale równie ważne są tłumaczenia zwykłe.

Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia techniczne i specjalistyczne to wymagająca odmiana tłumaczeń, gdyż obliguje tłumacza nie tylko do posiadania znakomitych umiejętności językowych, ale również szeroko profilowanej wiedzy oraz kompetencji w zakresie określonych dyscyplin naukowych. Tylko takie połączenie gwarantuje wiarygodność i trafność przekładu. Istota rzeczy nie tkwi zatem w jakości lecz w przeznaczeniu tekstu. Tłumaczenia dokumentów, które należy przedstawić w sądzie, urzędzie lub na policji powierzamy tłumaczom przysięgłym. Tłumaczenia przeznaczone na użytek własny oddajemy w ręce tłumaczy wyspecjalizowanych w danej dziedzinie.

Wykonujemy tłumaczenia dokumentów takich jak:
  • TŁUMACZENIA TEKSTÓW POPULARNYCH: CV i listy motywacyjne, korespondencja, listy.
  • TŁUMACZENIA TECHNICZNE I INŻYNIERYJNE: Wykonywane przez tłumaczy o wykształceniu technicznym.
  • TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE: Z dziedzin prawa, UE, ekonomii, medycyny, biznesu itp.
  • TŁUMACZENIA I LOKALIZACJE STRON WWW: Na podstawie treści z pliku tekstowego lubz CMS.
  • WERYFIKACJE, REDAKCJE I KOREKTY: Wykonywane przez native speakerów